วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

มุมสุนทรีย์จาก Milan Design Week 2012Cyber Attack


อ่านบทสัมภาษณ์ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ที่บางส่วนว่าด้วย Cyber Attack หรือการป้องกันการก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ต พร้อมบทความแสดงความคิดเห็นของผม ได้ในนิตยสาร MBA ฉบับเดือนเมษายน 2555 ครับ...