วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ภาพเก่า "รัฐประหาร 2494"ผมเพิ่งได้เห็น "ภาพข่าวสยามนิกร" ฉะบับที่ ๗๗ ปักษ์แรก ธันวาคม ๒๔๙๔ ลงบทความและรูปถ่ายของคณะรัฐประหาร ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ เลยถ่ายสำเนามาลงให้ดูกัน เพราะเป็นภาพเก่าหาดูยาก โดยได้คงตัวสะกดของเนื้อหาบทความและคำบรรยายใต้ภาพไว้ตามต้นฉบับทุกประการ ดังนี้....


"รัฐประหารครั้งหลังสุด" (ไม่ปรากฎชื่อผู้รายงาน ทว่าปรากฎชื่อช่างภาพว่า..."ยุคล" ถ่ายภาพ)


รัฐประหารครั้งหลังสุดของประเทศไทย ซึ่งกระทำเพื่อการนำรัฐธรรมนูญฉะบับแรก (พ.ศ.๒๔๗๕) มาใช้ และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของรัฐบาลให้ได้ผลดีแก่ประชาชนยิ่งขึ้น ได้เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน นี้ เวลา ๒๐.๐๕ น. โดยคณะรัฐประหารได้นำคำแถลงการณ์มาอ่านทางวิทยุกระจายเสียง ประกาศล้มเลิกคณะรัฐบาลและรัฐสภาเดิม ตั้งผู้บริหารประเทศชั่วคราวรวม ๙ นาย ซึ่งประกอบด้วย พลเอกผิน ชุณหวัน เปนหัวหน้า พลโทเดช เดชปฏิยุทธ พลโทสฤษฎิ์ ธนรัชฎ์ พลเรือตรี หลวงยุทธศาสตร์ โกศล พลเรือตรี หลวงชำนาญ อรรถยุทธ พลเรือตรีสุนทร สุนทรนาวิน พลอากาศเอกฟื้น รณนภากาศ พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ และพลอากาศโท หลวงปรุงปรีชากาศ เหตุการณ์ได้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย โดยคณะบริหารประเทศชั่วคราว แต่งตั้งให้พลตำรวจโทเผ่า ศรียานนท์ เปนผู้รักษาความสงบภายในราชอาณาจักร์

(บรรยายใต้ภาพ: จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำรัฐประหารให้จัดคณะรัฐบาลชั่วคราว)หลังจากนั้น ได้มีการแต่งตั้งให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนเดิม เปนหัวหน้าชุดจัดรัฐบาลใหม่เปนการชั่วคราว และได้แต่งตั้งสมาชิกประเภท ๒ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๔๗๕ บัดนี้การจัดตั้งรัฐบาลถาวรก็ได้เสร็จสิ้นลงโดยเรียบร้อยแล้ว.


(บรรยายใต้ภาพ: จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับผู้นำรัฐประหารกำลังประชุมกัน หลังจากการทำรัฐประหารสำเร็จลงโดยเรียบร้อย)


(บรรยายใต้ภาพ: การประชุมผู้ร่วมการระหว่างการทำรัฐประหาร)หมายเหตุ: "ภาพข่าวสยามนิกร" เปนนิตยสารรายปักษ์ของบริษัทไทยพณิชยการ จำกัด เจ้าของ "สยามนิกร" "พิมพ์ไทย" และ "สยามสมัย" กำหนดออกทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน


บรรณาธิการ ไชยยงค์ ชวลิต
ที่ปฤกษา อุดม เย็นฤดี
บรรณาธิการภาพ พหล หงสกุล


คัดลอกมาลงเว็บเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น