วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม มือทองสองฝั่งโขง


สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม เป็น Investment Banker ที่ไฟแรงมากๆ

ไฟแรงขนาดที่เมื่อเราอยู่ใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความระอุที่พร้อมจะปะทุออกมาทุกเมื่อ

และไอ้ที่ครุกรุ่นอยู่ในอกนั้น มันคือความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากการเห็น สังเกตุ ขบคิด วิเคราะห์ และคำนวณโอกาสเชิงธุรกิจ ซึ่งสมภพมักมองออกก่อนใครและพร้อมที่จะเสี่ยงดูสักตั้ง

ความคิดสร้างสรรค์ของสมภพเกิดจากวิธีมองโลกที่แตกต่าง

เขามองโลกแบบ Bottom-Up

เขาจึงเห็นโอกาสที่แฝงตัวอยู่ในตลาดฐานราก

กลยุทธ์ของเขาก็เป็น "กลยุทธ์จากเบื้องล่าง"

จึงไม่แปลกที่ APM (Asset Pro Management) ของเขาจะสามารถชนะใจเจ้าของกิจการ SME ในต่างจังหวัด จนวางใจให้เขาเป็นที่ปรึกษาการเงินเพื่อปรับโครงสร้างและนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

จนถึงปัจจุบัน APM ของสมภพ นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI มาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 บริษัท

กลยุทธ์ของสมภพเป็นแบบ "ป่าล้อมเมือง" เน้นการให้ความรู้กับผู้ประกอบการต่างจังหวัด โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตามหัวเมืองจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและตลาดทุน เพื่อสร้าง Awareness และ Recruit ลูกค้าไปในตัว แล้วค่อยๆ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยการให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจ ด้วยความเข้าอกเข้าใจลูกค้า เติบโตไปกับลูกค้า และเมื่อลูกค้าพร้อม ก็จะแนะนำให้ระดมทุนด้วยวิธีใหม่ๆ และทดลองใช้เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) สมัยใหม่ที่เหมาะกับ Pattern การใช้เงินและกลยุทธ์การเติบโตของลูกค้า

สมภพเป็น Banker ที่โตมาจากฐานราก

เขาต่างจาก Investment Banker ส่วนใหญ่ที่มาจากตระกูลเก่าแก่ที่มีสายสัมพันธ์กว้างขวาง และคลุกคลีอยู่กับส่วนบนของสังคม

นามสกุลของผมไม่ได้ใหญ่โต ผมจึงต้องอาศัยการทำงานหนัก ผมรู้ว่าผมต้องทำหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าจึงจะเกิดได้" เขาเคยกล่าวกับเรา

เขาเป็นเด็กต่างจังหวัด เกิดในครอบครัวคนจีนที่นครสวรรค์และเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนจะเริ่มชีวิต Banker ที่กสิกรไทย แล้วค่อยไปต่อ MBA ที่ฟอริดา และเคยร่วมงานกับหลักทรัพย์ยูเนี่ยน

วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ได้เปิดโอกาสให้ Banker จำนวนหนึ่ง ให้สามารถผันตัวเองออกมาตั้งบริษัทให้คำปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้

สมภพก็เริ่มจากจุดนั้น

ความอ่อนน้อมถ่อมตน หลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือพูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดี ประกอบกับการทำงานหนัก กัดติด สร้างทีมงานที่เข้มแข็งและทุ่มเทเหมือนกับเขา ทำให้กิจการของเขาค่อยๆ เติบโตขึ้นในวงการ

ประกอบกับการพูดปากต่อปากในหมู่ลูกค้าด้วยกันเอง ถือเป็น Buzz ที่ช่วยการันตีให้สมภพได้ลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสิบกว่าปีมานี้ ที่สหรัฐฯ ดำเนินนโยบายดอลล่าร์อ่อน ทำให้เงินทุนไหลมาสู่ Emerging Market ช่วยเพิ่มระดับราคาสินทรัพย์ในบ้านเรา ทำให้ตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงขาขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริม SME โดยเปิดตลาด MAI เท่ากับเป็นปัจจัยบวกต่อ APM และ Play on Strength ของสมภพโดยตรง

Key Success Factor ของสมภพคือความสามารถในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่ลูกค้ามีต่อเขาและ APM

สมภพเป็นคนง่ายๆ และเป็นนัก Entertain พูดจาตรงไปตรงมา และแสดงความจริงใจแบบ "ลูกทุ่งๆ"

เขามีวิธีทำให้ลูกค้าพอใจและหัวเราะได้เสมอ และเขาก็ไม่ใช่ Banker ประเภท "เต๊ะจุ๊ย" ที่พูดไทยคำอังกฤษคำ จิบไวน์ ใส่สูท และรองเท้าต้องมันวับอยู่ตลอดเวลา

เขาเป็นพวกติดดิน ถลกแขนเสื้อ และพร้อมที่จะลุยดินลุยโคลน

บุคลิกแบบนี้บวกกับความเข้าใจในหัวอกผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานคนจีนในต่างจังหวัดและเป็น Family Business ประกอบกับความเชี่ยวชาญทางการเงินของเขา จึงช่วยชนะใจเจ้าของกิจการเหล่านั้นได้

ในเชิงการจัดการ สมภพก็ใช้วิธี Bottom-up เช่นเดียวกัน

นั่นจึงทำให้ลูกน้องรัก ผูกพัน และภักดีต่อองค์กร ทำให้องค์กรมีความต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในธุรกิจ Investment Banking

สไตล์การมองโลกจากเบื้องล่างของเขานี่เอง ที่ทำให้เขาเห็นโอกาสในลาวแต่เนิ่นๆ และเข้ามาลงทุนก่อตั้ง APM (Laos) จนปัจจุบันได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ใหญ่ในแวดวงตลาดทุนของลาว

เขา Foot-in-the-door โดยการให้ความรู้ จัดสัมมนาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

และด้วยบุคลิกและสไตล์ของเขา เขาจึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน ชื่อเสียงของสมภพและ APM (Laos) เริ่มกระจายไปในหมู่นักธุรกิจของลาวผู้มีศักยภาพว่าจะสามารถแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

เขาให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้ารายใหญ่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วจำนวน 2 ราย และคาดว่าจะมีเพิ่มอีกหลายรายในปีนี้

คนลาวส่วนใหญ่เป็นคนง่ายๆ ติดดิน และจริงใจ เหมือนคนต่างจังหวัดของเรา แต่ก็มี Reservation ต่อคนไทย เพราะกลัวว่าเราจะไปเอาเปรียบหรือดูถูกเขา ดังนั้น การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ

นับว่าสมภพ อยู่ถูกที่ ถูกเวลา แล้ว

สมดังที่เดชพูวังแห่งตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้ฉายาเขาว่า "มือทองสองฝั่งโขง"

ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร MBA ฉบับเดือน ก.พ. 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น